KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KADROWO-PŁACOWĄ

« Powrót


KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KADROWO-PŁACOWĄ

Nasza firma posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac.

Oferujemy:
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
- sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
- sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie dokumentacji z przebiegu zatrudnienia,
- sporządzanie karty przychodów pracowników,
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników PIT-11,
- sporządzanie druków ZUS IMIR, IWA,
- sporządzanie i wysyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów,
- sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R,
- sporządzanie i wysyłka dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,
- reprezentacja podczas kontroli z PIP i ZUS.

« Powrót